Dr. Inga M. Schepers 

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Juli 2017 - Juni 2019 Associate Junior Fellow

Projekte am HWK

  • Juli 2017 - Juni 2019: Neural Mechanism Underlying Improved Speech Perception
Inga M. Schepers