PD Dr. Christian Schmitt 

Universität Bremen
Juli 2015 - Juni 2017 Associate Junior Fellow

Projekte am HWK

  • Juli 2015 - Juni 2017: Idyllik und Lebensform: Das Idylische als Medium gesellschaftlichen Wandels
Christian Schmitt