Prof. em. Dr. Peter Flora 

Universität Mannheim
Oktober 2004 - Juli 2005 Fellow

Projekte am HWK

  • Oktober 2004 - Juli 2005: 2 Buchbände "Strukturgeschichte der europäischen Gesellschaft"
Peter Flora