Prof. em. Dr. Peter Flora 

Universität Mannheim
Oktober 2004 - Juli 2005 Fellow

Projekte am HWK

  • 2 Buchbände "Strukturgeschichte der europäischen Gesellschaft" (2004 - 2005)
Peter Flora