PD Dr. Ludger van Gisteren 

Goethe-Universität Frankfurt
Oktober 2005 - August 2006 Fellow

Projekte am HWK

  • Oktober 2005 - August 2006: Arbeitsgruppe "Anthropologie"
Ludger van Gisteren