Prof. Dr. Wallace S. Broecker (verstorben) 

Columbia University, USA
September 2006 - September 2006 Fellow OLB-Stiftung

Projekte am HWK

  • September 2006 - September 2006: 3. OLB-Foundation Fellowship at the HWK, Das Klima der Erde - zähmbar oder unberechenbar? (Taming the Angry Climate Beast)