Prof. Dr. Wallace S. Broecker (verstorben) 

Columbia University
September 2006 - September 2006 Fellow OLB-Stiftung

Projekte am HWK

  • September 2006 - September 2006: Das Klima der Erde - zähmbar oder unberechenbar? (Taming the Angry Climate Beast)